Fremtidens arbeidsmiljø

Emosjonelle krav i yrker som jobber med mennesker

Les mer

Sintef-rapporten er klar

5. desember ble SINTEF-rapporten lansert på Unio-konferansen 2023. Her kan du se lanseringen i opptak.

Last ned rapporten her

Basert på oversikten til ssb:

Våre yrkesgrupper

SYKEPLEIERE

Les mer

BARNEHAGELÆRERE

Les mer

GRUNNSKOLELÆRERE

Les mer

FYSIOTERAPEUTER

Les mer

POLITI

Les mer

Andre yrker

Les mer
Nytt om undersøkelsen:

Si din mening om arbeidsmiljøet!

Les mer
Nytt om undersøkelsen:

Et forsømt område i arbeidsmiljøloven

Les mer

EMOSJONELLE KRAV PÅ DAGSORDENEN

Psykososialt arbeidsmiljø må løftast fram

Emosjonelle krav og risikofaktorar i møte med menneske har i for stor grad blitt rekna som «ein naturleg del av jobben». Det har har vore eit forsømt område i arbeidsmiljøpolitikken. Ein bygningsarbeidar får hjelm på hovudet og stål i skorne. Heldigvis. Men kva vern har du når du skal handtere utagerande og av og til farlege folk?

Les Unio-leiarens replikk

Blir sjuke av jobben

Høge emosjonelle krav ser ut til å påverka risikoen for langtidssykefråvær og psykiske plager, viser ein gjennomgang av nordisk forsking. Barnehagepedagog Tonje Akselberg er glad tematikken får meir merksemd, skriv Klassekampen.

Les intervjuet

Det blåser en arbeidsmiljøvind over arbeidslivet

Henrik Dahle er fagsjef for arbeidsliv i Unio. Han mener det er store, udekkede behov for mer kunnskap og bedre verktøy for psykososiale belastninger på jobben. Bedre arbeidsmiljø kan hindre frafall og rekruttere flere til å jobbe lengre i samfunnsviktige yrker.

Les intervjuet

– Forventer ny og nyttig kunnskap om emosjonelle krav

Unio har engasjert forskningsmiljøet på SINTEF til å forske på emosjonelle krav og belastninger i yrker som jobber for og med mennesker. Vi forventer ny kunnskap og kanskje en utvikling av nye verktøy for å håndtere emosjonelle krav på jobben. Møt SINTEF-forskerne Marte Pettersen Buvik og Sylvi Thun.

Les intervjuet

Emosjonelle krav på dagsordenen

Anne Saksvik Buhaug er enhetsleder for Brøset og Stranda barnehager. Hun kaller seg selv for praksis-forsker på arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø er viktig for å kunne gjøre en god jobb for barna. Og for barna er det viktig at de ansatte er på jobben. 

Les intervjuet

Se filmer og lær mer!

Hva er det vi mener med emosjonelle krav til mennesker som jobber med mennesker? Og når blir det farlig for helsen til ansatte? Det er det flere og flere som er opptatt av. Emosjonell slitasje er et samfunnsproblem som vi må finne bedre verktøy for. Her er to eksempler fra Arbeidstilsynet.

Ansattes vern opp mot brukerrettigheter

Omfanget av vold og trusler (og andre krenkelser/beskyldninger) har økt og dette er noe av grunnen til at flere opplever at brukerrettighetene er forsterket på bekostning av eget fullt forsvarlige arbeidsmiljø.

Les mer

Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

post@unio.no
+47 22 70 88 50
Org.nr.: 984 152 175