– Det blåser en arbeidsmiljøvind over arbeidslivet

Henrik Dahle

Henrik Dahle er advokat og fagsjef arbeidsliv i Unio. Foto: Unio / Helene Moe Slinning

Det blåser en arbeidsmiljøvind over arbeidslivet

Henrik Dahle er fagsjef for arbeidsliv i Unio. Han mener det er store, udekkede behov for mer kunnskap og bedre verktøy for psykososiale belastninger på jobben. Bedre arbeidsmiljø kan hindre frafall og rekruttere flere til å jobbe lengre i samfunnsviktige yrker.

Publisert: 5. juni 2023

Av Hedvig Bjørgum

Nå har han vært hos et av forbundene i Unio og fortalt om mulighetene som ligger i bedre verktøy og regelverk.

– Jeg opplever at det er god respons fra deltakerne. Dette er åpenbart et tema som treffer midt i arbeidshverdagen deres, sier Dahle.

Brukerrettigheter over ansattes?

Mange av tilhørerne hos Utdanningsforbundet var ekstra opptatt av utfordringene med vold og trusler i skolen. De opplever dilemmaer hvor sterke brukerrettigheter går foran av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte.

Emosjonelle belastninger i yrker som jobber med og for mennesker er en undervurdert psykososial risikofaktor som Unio har ekstra fokus på i år. Vi gjør en stor undersøkelse om emosjonelle belastninger blant lærere, sykepleiere, politi og fysioterapeuter i 2023.

– Det blåser en psykososial arbeidsmiljøvind over arbeidslivet i Norge. Unio står sentralt i utviklingen av et felles språk, ny lovregulering og flere verktøy på området, sier Dahle.

Målet er at flere virksomheter skal jobbe systematisk med de psykososiale risikofaktorene som kan gi oss bedre arbeidshelse, lavere sykefravær og frafall og en økonomisk gevinst for samfunnet.

Det første steget er mer oppmerksomhet omkring utfordringer på jobben for mennesker som jobber med mennesker. Den ballen er det mange i arbeidslivet som virkelig tar på alvor, etter at Unio satt det på dagsorden.

Vi trenger også:

  • Et felles språk.
  • Bedre anerkjennelse av de psykososiale risikofaktorene.
  • En ny forskrift og en bedre forankringsbestemmelse i arbeidsmiljøloven.
  • Mer systematisk arbeid på arbeidsplassen med det psykososiale arbeidsmiljøet.