Emosjonelle krav og belastninger

Emosjonelle krav og belastninger

Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som ansatte opplever i møte med andre mennesker i en arbeidssituasjon. Mer spesifikt handler det om å måtte forholde seg til andres sterke følelser og/eller å måtte kontrollere, regulere og eventuelt skjule egne følelser og følelsesuttrykk for å imøtekomme forventninger knyttet til arbeidsrollen.

I Unios 14 medlemsforbund er det mange yrkesgrupper som har en arbeidshverdag bestående av interaksjoner med elever, pasienter, klienter, kunder eller publikum, der ansatte må håndtere egne og andres følelser som en viktig del av jobben. Inntrykket fra Unio selv er at omfanget av emosjonelle krav og utfordringer har økt og vil fortsette å øke i takt med økende andel sysselsatte innenfor tjenesteytende sektor.

Tall fra SSB viser at de yrkene som oppgir høyest andel emosjonelle krav i stor grad inngår i Unios medlemsmasse. Her ser vi at sykepleiere, barnehagelærere, grunnskolelærere, fysioterapeuter o.l. og politi oppgir å ha høye emosjonelle krav langt over gjennomsnittet, som er 19 prosent.

Det er flere problemstillinger som dette forskningsprosjektet kan bidra med å gi svar på. Vår tilnærming er å se på utøvelsen av emosjonelt arbeid i sammenheng med de organisatoriske betingelsene for å utføre arbeidet, slik som fagdekning, fordeling av arbeidsmengde, eksterne krav m.m. Et eksempel på en problemstilling er å se på hvor balansepunktet er og hvordan man vurderer om «dette er ok, innenfor», «dette er uakseptabelt, men jeg godtar det» eller «dette melder jeg avvik om og godtar ikke». Et annet sentralt tema er om lederne informeres om slike vurderinger og hva gjør så ledere med denne informasjonen?