GRUNNSKOLELÆRERE

Kvalitativ intervjuundersøkelse

Kommer høsten 2023

Kvantitativ spørreundersøkelse

Kommer høsten 2023