Unio med ny forskning på emosjonelle belastninger

Emosjonelle belastninger i arbeidsmiljøet er et satsningsområde for Unio. På denne siden kan du lese mer om hva emosjonelle belastninger er og hva som må gjøres.

Mange av Unio-forbundenes medlemmer er i yrker som jobber med mennesker. Det kan være elever, pasienter, klienter, kunder eller publikum, der ansatte må håndtere egne og andres følelser som en viktig del av jobben.

Vår erfaring er at omfanget av emosjonelle krav og utfordringer har økt og vil fortsette å øke, i takt med økende andel sysselsatte innenfor våre områder.

Unio er nå i front for å ruste opp arbeidsmiljøpolitikken på området. Et spennende samarbeid med SINTEF er i gang. SINTEF forsker på emosjonelle belastninger, med hovedvekt på fem yrker.

Det er særlig to problemstillinger SINTEF forsker i:

1. Emosjonelle krav og belastninger
2. Ansattes vern opp mot brukerrettigheter

Med forskernes hjelp får vi frem et bedre kunnskapsgrunnlag om emosjonelle krav og utfordringer i yrker som jobber for og med mennesker. I tillegg får vi økt innsikt i hva som skjer i praksis når ansattes vern gjennom arbeidsmiljøloven støter på utfordringer.